чува

 • 71чувал — (2 м); мн. чува/лы, Р. чува/лов …

  Орфографический словарь русского языка

 • 72чуваші — і/в, мн. (одн. чува/ш, а/, ч.; чува/шка, и, ж.), Народ тюркської мовної сім ї, що становить основне населення Чувашії; представники цього народу …

  Український тлумачний словник

 • 73аманет — (тур emanet) 1. препорака, закрила, безбедност, 2. доверба, чување, завет, светиња, 3. предмет што се дава на чување …

  Macedonian dictionary

 • 74ансилажа — (фр ensilage) 1. сместување на жито во подземни јами, силоси, заради чување, 2. сместување на овошје и зеленчук во трапови заради чување …

  Macedonian dictionary

 • 75гардероба — (фр. garderobe) 1. просторија за чување на алишта 2. просторија за преоблекување (на пр., во театар) 3. просторија каде што се чува багаж (обично на станица, пристаниште и сл.) 4. алишта, облека …

  Macedonian dictionary

 • 76депозиција — (лат. depositio) 1. оставање на предмети на чување, вложување особено: оставање на предмети и хартии од вредност на чување во банка 2. исказ пред суд 3. депонирање …

  Macedonian dictionary

 • 77кинотека — (грч. kineo ce движи, theke сандак килер) 1. филмска архива, установа за собирање и чување на филмска документација (филмови, филмски фотоси, публикации и др.) и за прикажување на одбрани филмови, обично постари 2. зграда во која се чува таква… …

  Macedonian dictionary

 • 78конзервација — (лат. conservatio) 1. чување, одржување, заштита од пропаѓање 2. научен и технички метод за одржување и чување на стари споменици, фрески, слики и други историски и уметнички предмети 3. подготвување на храна од растително и животинско потекло на …

  Macedonian dictionary

 • 79сеф — (анг. safe) 1. челична преграда или каса за чување на пари и драгоцености 2. просторија во банка во која се сместени такви прегради или каси 3. воопшто: магазин, место каде што се чува нешто (на пр., храна) …

  Macedonian dictionary

 • 80чувал — I а; м.; нар. разг. Большой мешок. Чува/л с овсом. Чува/л с углём погрузили на телегу. II а; м. (тюрк. чувал) У народностей Севера: очаг с прямым дымоходом …

  Словарь многих выражений